IV Święto Dziektarzewa 2014  · 15.08.2014

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Zbiórkę przeprowadził Społeczny Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Mieszkańców Wsi Dziektarzew z siedzibą w Dziektarzew 16a 95-083 Lutomiersk.

Decyzję o przeprowadzeniu zbiórki publicznej wydał Marszałek Województwa Łódzkiego dnia 3 czerwca 2014 roku. Decyzja otrzymała nr 10/2014.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych ofiar z podziałem na formy prowadzenia zbiórki.

Zbiórka publiczna miała charakter sprzedaży cegiełek.

Suma sprzedanych cegiełek wyniosła 11220 zł


Nominał i ilość sprzedanych sztuk cegiełek Kwota sprzedaży
  10 zł x 114 1 140 zł
  20 zł x 79 1 580 zł
  50 zł x 50 2 500 zł
100 zł x 40 4 000 zł
200 zł x 10 2 000 zł
RAZEM   
11 220 zł


Zebrane środki przeznaczono na:

  • Sfinansowanie budowy obelisku - 3250,67 zł
  • Sfinansowanie uroczystych obchodów związanych z odsłonięciem obelisku poświęconego Stanisławowi Leopoldowi oraz braciom Andrzejowi i Janowi Romockim – 7556,17 zł

Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosła - 413,16 zł
W tym:
  • Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki – 82 zł 
  • Paliwo (transport wolontariuszy) - 231,40 zł 
  • Tusz - 73,96 zł 
  • Papier ksero - 25,80 zł

Dziękujemy!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, sponsorom, osobom zaangażowanym w kilkumiesięczne przygotowania, samą organizację jak również współuczestnictwo w tym wydarzeniu. Dziękujemy również wszystkim naszym gościom i... zapraszamy za rok!!!

IV Święto Dziektarzewa

Serdecznie zapraszamy na IV Święto Dziektarzewa, które jak co roku odbędzie się 15 sierpnia. Jak zapowiadaliśmy wcześniej, w tym roku połączone ono będzie z uroczystością odsłonięcia obelisku poświęconego Bohaterom Powstania Warszawskiego związanym z naszą wsią.
Patronat nad uroczystością oraz całym świętem objął Marszałek Województwa Łódzkiego oraz TVP ŁÓDŹ, która swoimi kamerami będzie relacjonować to wydarzenie.

15 sierpnia - Tour de Dziektarzew

15 sierpnia - odsłonięcie pomnika w Dziektarzewie

15 sierpnia 2014r. nastąpi w Dziektarzewie odsłonięcie pomnika upamiętniającego osoby związane z naszą miejscowością, które poległy w Powstaniu Warszawskim. Okazją do tego stała się 70 rocznica tego wydarzenia.

Na płycie zostaną uwiecznione postaci Stanisława Leopolda oraz Andrzeja i Jana Romockich.

Pochodzili oni z rodzin zasłużonych dla okolic Lutomierska. Ojciec Stanisława Leopolda właściciel Dziektarzewa, poseł na sejm, zakupił i przeznaczył we Wrzącej działkę pod budowę szkoły. Romoccy spowinowaceni z Leopoldami, wywodzący się z Lutomierska i Dziektarzewa zasłużyli się udziałem w walkach powstańczych XIX w. Ojciec Jana i Andrzeja był posłem i ministrem komunikacji. 
Stanisław Leopold, Andrzej Romocki oraz Jan Romocki byli dowódcami Powstania Warszawskiego, którzy za udział w tym zrywie zapłacili najwyższą cenę - cenę życia. Wszyscy spoczywają w Warszawie na Powązkach Wojskowych.

Odsłonięciu pomnika będą towarzyszyć uroczyste obchody oraz imprezy towarzyszące. W związku z powyższym wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywę Stowarzyszenia prosimy o wsparcie i kupowanie cegiełek wydanych na ten cel.

Poniżej wzory sprzedawanych cegiełek. Dostępne są cegiełki o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: +48 664968104.

Ferie zimowe 2014

Kolejny rok z rzędu w Dziektarzewie odbyły się ferie zimowe dla dzieci.

Ferie zimowe 2013

X 2012 - Targi naturalnej żywności NATURA FOOD

  
W dniach 12-14 października odbyły się w Łodzi Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD.

Organizatorem imprezy były Międzynarodowe Targi Łódzkie, a honorowy patronat na Targami sprawował m. in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oficjalnym partnerem targów była Grupa IFOAM EU, europejska struktura Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego.

W hali prezentowało swoje wyroby 206 wystawców z Polski i zagranicy, oferując szeroką ofertę produktów ekologicznych, naturalnych i tradycyjnych, nie brakowało dystrybutorów i właścicieli sklepów z żywnością wysokiej jakości, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji.


Ze swoim produktem regionalnym zaprezentowało się
 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew reprezentowane przez Prezes Stowarzyszenia – p. Alicję Zwolińską, wiceprezes p. Elżbietę Krawczyk oraz p. Katarzynę Kołodziejczak–Kostecką. Stowarzyszenie wystawiło na targach pierogi zrobione według oryginalnej receptury. Nim zostały one wystawione musiały przejść proces kwalifikacyjny. W ramach targów Natura Food „Pierogi z dziektarzewskich dóbr” zostały zgłoszone do V Wojewódzkiego Konkursu Produktów Tradycyjnych TYGIEL SMAKÓW*.

*Celem Konkursu TYGIEL SMAKÓW jest identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie województwa łódzkiego. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Do rywalizacji stanęło 34 produktów żywnościowych wytworzonych na terenie województwa łódzkiego. Produkty oceniane były w sześciu kategoriach.

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl