SPOTKANIE WIGILIJNE · 10.12.2016

W tym roku odwiedził nas PRAWDZIWY ŚWIĘTY MIKOŁAJ, każdy dostał nowiutki sportowy samochód. A kto nie był, niech żałuje.

VI ŚWIĘTO DZIEKTARZEWA · 15.08.2016

Dnia 15 sierpnia 2016 roku odbył się VI Festyn Święto Dziektarzewa. Polowa Msza Święta, występy dzieci i wykonawców profesjonalnych (Orkiestra Dęta z Lutomierska, Daniela Zabłocka, Trzeci Oddech Kaczuchy), konkursy i … grochówka.
Było to też święto sportu - imprezę uświetniły wyścigi kolarskie. Wyścig poświęcony pamięci Powstańców Warszawskich Dziektarzew Tour (trasa 55,2 km), wyścig kolarski familijny TOUR de Dziektarzew (trasa 3 km). Wyścigi dla dzieci (małych i jeszcze mniejszych).


Stowarzyszenie dziękuje kolarzom, a szczególnie dzieciom za tak liczną frekwencję. Wasze zaangażowanie pokazuje, że warto organizować takie imprezy i motywuje nas do dalszej pracy.

Kierujemy wielkie słowa uznania dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezesów i Druhów oraz Policji Powiatowej w Pabianicach
za zabezpieczenie trasy wyścigu.
Dziękujemy Księdzu Kanonikowi Proboszczowi parafii Lutomiersk Markowi Kowalewskiemu za odprawienie Mszy, Wójtowi gminy Lutomiersk Panu Tadeuszowi Borkowskiemu za wsparcie organizacyjne, mieszkańcom wsi Dziektarzew z Panią Sołtys Alicją Zwolińską na czele.


Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za tytaniczną pracę i optymizm. Dzięki Wam znów się udało!

Dziękujemy Sponsorom – zawsze można na Was liczyć.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
Ksiądz Proboszcz Kanonik Marek Kowalewski
Wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski
Przewodniczący Rady gminy Tadeusz Rychlik
Sekretarz gminy Lutomiersk Liliana Kaleta
Wiceprzewodnicząca gminy Lutomiersk Agata Wiśniewska
Wiceprzewodniczący gminy Lutomiersk Jarosław Wasilewski
Radna gminy Lutomiersk Leokadia Bujnowicz
Radny gminy Lutomiersk Janusz Antoniewski
Jamir Mirosław i Zbigniew Sobieraj
Wyroby własne Marek i Zbigniew Czołczyńscy
Zarząd i Druhowie OSP Lutomiersk
Zarząd i Druhowie OSP Mikołajewice
Zarząd i Druhowie OSP Czołczyn
Barbara Kala
Sołtys wsi Dziektarzew Alicja Zwolińska
Zarząd KGW Dziektarzew
Zarząd KGW Konin (gmina Pabianice)
Zarząd OSP Konin (gmina Pabianice)

NOC · 23.06.2016

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE · 18.05.2016

Dnia 18 maja 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Dziektarzew.
Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczyły:
- organizacji Festynu w dniu 15 sierpnia 2016 roku
- zmiany nazwy Stowarzyszenia
- zmiany statutu Stowarzyszenia
- powiększenia składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia

OGNISKO · 2.05.2016

SPOTKANIE Z HISTORIĄ · 16.04.2016


Spotkanie z historią to hołd złożony pokoleniu młodych-walczących, to akt szacunku i wdzięczności wobec bohaterów powstania warszawskiego. Dziektarzew był domem rodzinnym Stanisława Leopolda, Andrzeja i Jana Romockich. Chcemy wspierać ich wdzięcznością, że swoim bohaterstwem, odwagą, oddali najwyższą cenę jaka jest życie. Przecież przy swojej wielkości, byli tacy skromni i tacy zwyczajni. I Ci zwykli młodzi ludzie potrafili trwale wyryć swe imiona na kartach historii pokoleń. Możemy stawiać ich za wzór dla teraźniejszej młodzieży. W tamtych czasach tak dzielnie potrafili stanąć do walki za ojczyznę. Zrozumieć system wartości, któremu pozostawali wierni, za który gotowi byli ginąć. Jak nie banalny wpływ na ich wartości miało wychowanie przez rodziców. Chcielibyśmy, aby wspomnienie o tych młodych Polakach było bodźcem dla kolejnych pokoleń.

                                                                                     Chwała Bohaterom!

                                                                                                                                                                            Elżbieta Krawczyk

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością:

  1. Irena Grenda – Starosta Powiatu Pabianic

  2. Tadeusz Borkowski – Wójt Gminy Lutomiersk

  3. Krzysztof Pacholak – Radny Powiatu Pabianickiego

  4. Tadeusz Rychlik – Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

  5. Agata Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk

  6. Jan Lisiecki – Prezes Gminnego PSL

  7. Barbara Świstek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku z gronem pedagogicznym i uczniami

  8. Andrzej Stasiak – Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku z gronem pedagogicznym i uczniami

  9. Anna Skępska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu z gronem pedagogicznym i uczniami

10. Maria Miłosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie z gronem pedagogicznym i uczniami

11. Harcerze i uczniowie 163 szkoły z Warszawy

12. Harcerze „Aurora” Hufca Konstantynów Łódzki

13. Alicja Zwolińska – Sołtys Wsi Dziektarzew z Radą Sołecką

14. Zarząd K.G.W. Dziektarzew

15. Weterani Powstania Warszawskiego

16. Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Batalionu „Zośka” (www.batalionzoska.pl)

17. Żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca

18. Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” z Panią Anna Roczkowską na czele ( www.radoslaw44.pl)

19. Delegacje z Sierszy-Trzebini z Panią Małgorzatą Robką na czele, radni i uczniowie mundurowego Liceum Ogólnokształcącego

20. Pan Jan Leopold-z rodziną

21. Rodzina Romockich

22. Członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy.


Zarząd Stowarzyszenia dziękuję Panu Wójtowi Gminy Lutomiersk Tadeuszowi Borkowskiemu i Panu Janowi Leopoldowi za pomoc i wsparcie w organizacji naszej uroczystości.


                                                                                                                                                                             Prezes

                                                                                                                                                                             Elżbieta Krawczyk

Dostępne są jeszcze egzemplarze książki o Bohaterach z Dziektarzewa.

Wielkanoc · 27.03.2016

Spotkanie z historią

Kulig · styczeń 2016

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl