SPOTKANIE WIGILIJNE · 14.12.2018

VIII ŚWIĘTO DZIEKTARZEWA · 15.08.2018

WYCIECZKA DO GDAŃSKA

Zarządzeniem Wójta Gminy Lutomiersk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Stowarzyszeniu przyznano dotację na na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Od lat realizujemy Spotkania z historią - cykl działań upowszechniających tradycje narodowe i patriotyczne, przybliżający mieszkańcom gminy historię Polski, 740 letnią historię miasta Lutomiersk oraz 500 letnią historię wsi Dziektarzew. Działania te, poza wartością kulturotwórczą, mają na celu międzypokoleniową integrację mieszkańców oraz aktywizację w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest wspólna praca nad poznawaniem historii i organizowaniem spotkań, konferencji, przedstawień imprez jubileuszowych. Kulminacją i zwieńczeniem prac są imprezy kulturalne (udział gości z całego kraju) związane z kultywowaniem pamięci o żołnierzach powstania warszawskiego związanych z Dziektarzewem oraz Dniem Wojska Polskiego.

Dzięki dotacji, wspomagając się środkami własnymi i skłądkami od odbiorców rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego upowszechniającego historię II Wojny Światowej poprzez organizację wycieczki do Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte w Gdańsku oraz wspólnej pracy nad przygotowaniem wystawy upamiętniającej to wydarzenie.

Wycieczka trwała dwa dni. Zwiedziliśmy tereny byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, Muzeum II Wojny, gdańską starówkę. Pogoda zmusiła nas do rezygnacji ze zwiedzania Okrętu Muzeum ORP Błyskawica i spaceru po Gdyni (międzywojennej stolicy polskiego wybrzeża), zamiast tego obejrzeliśmy Zamek w Malborku.

NOC · 23.06.2018

Jak co roku, w najkrótszą noc, bawiliśmy się przy ognisku, piekąc dziki i barany, popijając przednim węgrzynem i tańcząc do rana.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ · 21.04.2018

Spotykamy się w tym miejscu po raz kolejny.
Spotykamy się, aby dać świadectwo pamięci. Tak więc, aby ten obelisk był przypomnieniem ich postawy życiowej.
Przypomniał o ich życiu, a nie tylko ich bohaterskiej śmierci w szeregach Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.
Wszyscy trzej chłopcy wychowani byli w tradycji odpowiedzialności za swój Kraj. Harcerze, którzy wbrew swoim marzeniom
o dalszym życiu – zostali żołnierzami w czasie Powstania Warszawskiego.


Rok 2018 to przede wszystkim rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W roku tym przypadają również okrągłe rocznice wielu innych wydarzeń związanych z historią Polski.

Musimy pamiętać o tym jaka była cena niepodległości, jaka była cena wolności.
Udział w walce o niepodległość Polski wymagała determinacji i gotowości do narażania się na śmierć – bądź represje.

Cześć i Chwała Bohaterom wolnej niepodległej ojczyzny.

                                                                                                                                                               Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                                                                               Elżbieta Krawczyk

                                                                                                                                                              WIELKANOC

ZAPROSZENIE · SPOTKANIE Z HISTORIĄ

WALNE ZEBRANIE · 23.02.2018

Prezes Zarządu Pani Elżbieta Krawczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.

Najważniejsze dokonania Stowarzyszenia to wykonanie remontu i wyposażenie kuchni,w ramach programu PROW 2014-20,
zorganizowanie dnia 22 kwietnia Spotkania z historią - uroczystości upamiętniającej powstańców warszawskich pochodzacych z Dziektarzewa
oraz dnia 12 sierpnia Święta Dziektarzewa.

Pani Prezes przedstawiła Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Wsi Dziektarzew za rok 2017.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Omówiony został plan działania Stowarzyszenia na rok 2018. 

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl